TÌNH BẠN

5 tháng 7, 2014 3 nhận xét
" TÌNH BẠN CHÍNH LÀ MỘT TÌNH YÊU TRONG SÁNG NHẤT.
NÓ LÀ HÌNH THỨC CAO NHẤT CỦA TÌNH YÊU KHI KHÔNG CÓ GÌ ĐÒI HỎI, KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO, ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CHO ĐI..."

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB