Thôi cứ để mây bay

17 tháng 7, 2014 0 nhận xét
Thầy:
Kìa mây giăng trên núi
A, xuống cho Thầy hay 
Ơ mà Thầy đang ngủ 
Thôi cứ để mây bay...
(Viên Minh)


Trò:
Thôi cứ để mây bay
Và nắng giăng trên núi
Nắm giữ những buồn, vui
Khác nào mong giữ khói

Ảo mộng, tan ảo mộng
Đời thực ở đây rồi
Mây bay, rồi mây tới
Nắng vờn cánh hoa tươi ...
(Như Hải)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB