Cười: VỢ DẶN

19 tháng 4, 2017 0 nhận xét

Dưới địa ngục, Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói:
- Ai sợ vợ đứng sang 1 bên!!!. Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên "sợ vợ" chỉ còn đúng 1 người đàn ông đứng ở bên "không sợ vợ". Diêm Vương lại gần vỗ vai anh ta và nói:
- Anh đúng là 1 người đàn ông dũng cảm và gan dạ. Vì sao anh lại không sợ vợ?
Anh ta trả lời:
- Dạ thưa vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người.
( Sưu tầm )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB