Cứu đói...

3 tháng 4, 2017 1 nhận xét
Viện trợ gấp bánh trôi, bánh chay, chè lam và nếp cẩm cho một đứa ở SG ghé qua HN.
Vỡ chợ....Iêu quá các bạn mình!1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB