Kanshi (34) - Trú Mưa

26 tháng 9, 2021 0 nhận xét

Khất thực trong làng buổi ban trưa
Phút đâu giông tố đến bất ngờ
Dừng chân đứng dưới ngôi đền cổ
Tránh trận mưa sa với gió lùa.

Cầm bát cơm to, bình nước nhỏ
Bỗng dưng cười lớn giữa cơn mưa
Đời ta như một túp lều cỏ
Đơn giản, thanh bình và cũ xưa.

Ryokan Taigu (良寛大愚; Lương Khoan Đại Ngu)
___________
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh của John Stevens trong One Robe One Bowl. The Zen Poetry of Ryokan (Nhất Y Nhất Bát, Thơ Thiền của Thiền Sư Lương Khoan). Nguyên tác thơ Ryokan Taigu (Lương Khoan Đại
Ngu, 良寛大愚).
Ký Hoạ bút kim: Như Hải

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB