Ảnh hot (6) Ai nhanh hơn, ai giỏi hơn?

7 tháng 12, 2016 4 nhận xét
2 đội có 2 anh quàng khăn đỏ, làm sao cho từng cặp đi không rơi bóng và đến đích phải nổ bóng không dùng tay nhé!


Còn đây là 2 cái quần đùi mỗi đội vừa chạy vừa phải mặc và cởi thay cho người khác tới đích nhanh nhất nhé.
Trò này khó à nha! làm sao không dùng tay mà tìm ra hết kẹo trong đĩa bột nhé!Chiến thắng, cả 2 đội đều thắng!

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB