Suy Ngẫm

15 tháng 12, 2016 1 nhận xét


Phật dạy, có 4 loại bạn:
1. Bạn như hoa: lúc tươi tốt thì giắt lên đầu, khi héo tàn thì ném xuống đất. Thấy giàu sang thì xua nịnh, thấy nghèo hèn thì bỏ rơi.
2. Bạn như cân: Vật nặng thì chìm xuống, vật nhẹ thì nẩy lên. Có cho thì kính, không cho thì kinh.
3. Bạn như núi: Ví như quả núi vàng, chim muông tụ tập vây quanh sắc lông đều vàng ánh. Sự sang cả làm vinh hạnh cho người, sự giàu có cùng nhau vui hưởng.
4. Bạn như đất: Trăm thứ lúa thóc, của cải vật báu mọi người mong ước đều cung cấp dưỡng nuôi, ân tình nồng hậu.
Chúc cho các bạn 12CD luôn có những người bạn như Đất, như Núi nhé. 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB