Ngày Mùng Một

5 tháng 2, 2019 1 nhận xét
Ngày 05/2/2019- Mùng 1 Tết, vừa cúng giao thừa xong:)
小参 Tiểu tham
清 玉琳通琇 (1614-1675) Đời Thanh- Ngọc Lâm Thông Tú (sinh 1614, mất 1675)
省虚文,务诚敬,是礼貌真宝。Bớt giả dối, thêm thành kính, là chân bảo lễ phép.
诫浮华,崇节俭,是日用真宝;Bớt phù phiếm, sống giản dị, là chân bảo cuộc sống.�遠奸佞,近仁厚,是交接真宝;Xa tiểu nhân, gần nhân hậu, là chân bảo giao tiếp�甘淡泊,恥謀求,是家風真宝。Chấp nhận đạm bạc, không mưu cầu, là chân bảo gia đình.
Nói thêm về tác giả: Thiền sư Ngọc Lâm Thông Tú họ Dương, người Trừng Giang, tham học với hoà thượng Thiên Ẩn ở Khánh Sơn. Ngài làm Quốc Sư dưới thời vua Thuận Trị đời Thanh.
Tiểu tham là những buổi tham thiền, không cố định sáng hay chiều, có khi vào đêm. Do nhân duyên đặc biệt hoặc có người xuất cách từ đâu đến tham vấn, thiền sư cho tiểu tham. Đạo tràng của các vị đại thiền sư thường có giờ tiểu tham vào buổi chiều.

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB