Con đường tâm linh bắt đầu từ thức ăn

19 tháng 9, 2020 0 nhận xét


Sự tiến hóa của linh hồn là tuần tự, bắt đầu từ thể thô rồi tới các thể thanh nhẹ hơn, với thức ăn trược bạn không thể vươn lên các thể vi tế. Ngày nào còn kết nối nghiệp với đồ tể, ngày đó không có tiến hóa.

5 THỂ & 5 MỨC TRƯỞNG THÀNH giúp các bạn trẻ hiểu vì sao chúng ta phải hành động từ thức ăn, hay ăn uống thuận tự nhiên là bước khởi đầu cho tiến hóa.

ANNAMAY KOSH – THỂ THỨC ĂN
Thể thứ nhất là annamay kosh [thể thức ăn hay thể đất] được nuôi dưỡng bởi thức ăn, cho nên người ta phải rất tỉnh táo về những gì người ta ăn bởi vì thứ bạn ăn vào làm nên thể đất của bạn nặng hay nhẹ và nó sẽ ảnh hưởng tới bạn theo cả triệu cách, sớm hay muộn thức ăn trở thành máu, xương, tuỷ và liên tục tác động tới cá thể. Sự thuần khiết của thức ăn tạo ra annamay kosh thuần khiết.

Nếu bạn gần giũ một người mà tâm trí chỉ tồn tại trong thể đất, bạn sẽ bị rút, người đó sẽ hút năng lượng của bạn. Nhiều lần bạn gặp những người mà bạn cảm thấy rằng bị kiệt sức, bị tiêu tán, dường như ai đó đã khai thác năng lượng của bạn. Thể thứ nhất là kẻ bú hút và thể thứ nhất là rất thô. Nếu phải sống quá nhiều với người mà xu hướng của họ chỉ ở thể thức ăn, bạn cảm thấy bị nặng gánh, căng thẳng, chán, buồn ngủ và bạn sẽ không có năng lượng để trưởng thành cao hơn.

Kiểu người chỉ sống trong thể thứ nhất chỉ sống vì thức ăn, người đó ăn và ăn và ăn, và ăn uống là cả đời của người đó. Người đó dừng tiến hóa ở mức trẻ con. Điều thứ nhất mà trẻ con làm trong thế giới là bú không khí và rồi bú sữa. Điều thứ nhất trẻ con phải làm trong thế giới là ăn, và nếu một người vẫn còn bị nghiện thức ăn, người đó vẫn còn trẻ con. Trưởng thành của linh hồn bị dừng lại.

PRANAMAY KOSH – THỂ NĂNG LƯỢNG
Thể thứ hai là pranamay kosh [thể năng lượng hay thể điện] bao gồm các trường điện [mà ta có thể tác động bằng châm cứu-ND]. Thể thứ hai tinh tế hơn thể thứ nhất, những người có khả năng “đi” từ thể thứ nhất sang thể thứ hai có trường năng lượng cực kỳ hấp dẫn, có từ lực, có thôi miên. Nếu bạn gần họ, bạn sẽ cảm thấy được sống động, được nạp đầy.

Pranamay kosh cho bạn tự do mới, cho bạn không gian nhiều hơn. Thể thứ hai lớn hơn thể thứ nhất; nó không bị giới hạn bởi thân thể vật lý. Nó ở cả bên trong thể vật lí và nó ở cả bên ngoài thể vật lí. Nó bao quanh bạn như bầu khí quyển tinh tế, như hào quang. Người Nga đã chụp ảnh được thể năng lượng. Họ gọi nó là bioplasma nhưng nó đích xác là prana – năng lượng, lực sống, hay điều mà đạo gọi là khí, nó đã được chụp ảnh, đã trở thành gần như khoa học.

Một khám phá rất lớn của Nga là, trước khi thân thể vật lí của bạn bị bệnh nào đó, thể năng lượng đã bị bệnh đó từ 6 tháng trước rồi. Nếu bạn sắp bị lao hay ung thư, thể năng lượng của bạn bắt đầu báo về nó từ 6 tháng trước. Không xét nghiệm nào trên thân thể vật lý chỉ ra được cái gì, nhưng nó xuất hiện trong pranamay kosh, rồi nó đi vào annamay kosh.

🛑 Con vật có thể thứ nhất và thể thứ hai nhưng không có thể thứ ba: MANOMAY KOSH – THỂ TRÍ
Thể thứ ba là manomay kosh [thể trí], rộng lớn hơn thể thứ hai, tinh tế hơn thể thứ hai. Và nếu bạn không làm tăng trưởng manomay kosh thì bạn chỉ dừng ở mức TIỀM NĂNG NGƯỜI nhưng không là CON NGƯỜI THỰC. Từ “man” tiếng Anh bắt nguồn từ “manomay” tiếng Phạn, tiếng Hindu “manushya” cũng bắt nguồn từ gốc Phạn có nghĩa là tâm trí – chính tâm trí làm bạn thành con người.

Nhưng điều này mới là quan trọng – bạn có nó chỉ là cơ chế ước định, nếu bạn sống bằng bắt chước, thì bạn không có tâm trí. Khi bạn bắt đầu sống theo cách riêng của mình, khi bạn bắt đầu tự trả lời các vấn đề cuộc sống theo cách riêng, khi bạn trở nên có trách nhiệm là bạn bắt đầu trưởng thành, bạn đem năng lượng riêng của bạn [pranamay kosh] vào giải quyết chúng.

An toàn hơn sẽ là bám đuôi người khác, thuận tiện hơn là chạy theo đám đông, theo truyền thống, theo kinh sách, bạn trở thành phần chết của bầy, bạn chỉ đi cùng đám đông mà không cần trách nhiệm. Nhưng thể trí của bạn sẽ thiệt hại vô cùng, nó không trưởng thành. Bạn sẽ không có tâm trí riêng, bạn sẽ bỏ lỡ chiếc cầu cho trưởng thành cao hơn.

VIGYANAMAY KOSH – THỂ TRỰC GIÁC.
Lớn hơn manomay kosh, là vigyanamay kosh [thể trực giác] rất thoáng đãng, vô cùng tinh tế, nhận biết trực tiếp bản chất của mọi sự mà không cần nghĩ. Bạn thậm chí không tìm. Bạn đơn giản chờ đợi, và thực tại để lộ ra – sự khải lộ. Thể trực giác đưa bạn tới rất xa ngoài đường chân trời, nhưng dầu vậy vẫn có một thể nữa.

ANANDMAY KOSH – THỂ PHÚC LẠC.
Thể thứ năm, anandmay kosh [thể phúc lạc] tuyệt diệu được làm từ phúc lạc thuần khiết, siêu việt lên trực giác. Nhưng dầu vậy anandmay kosh chỉ là hạt mầm. Tất cả đều bị giới hạn. Nếu tất cả các hạt mầm bị bỏ đi và bạn đứng trần trụi trong thực tại của bạn, thế thì bạn là vô hạn. Đó là điều yoga nói: bạn là Thượng đế – aham brahmasmi – bây giờ mọi rào chắn đều bị loại bỏ. Bạn là Brahman.

Osho – “YOGA The Alpha and The Omega” vol 9.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB