Waka (172)

6 tháng 9, 2020 0 nhận xét

Sau một chuyến hành trình

đến ngôi làng trong núi
tôi trở về am tranh
nơi những bông cúc cuối
bên dậu thưa nghiêng mình.

*

Returning to my hermitage after a journey
to distant mountain village
a long the fence, the last chrysanthemum linger.

______
* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong One Robe One Bowl, The Zen Poetry of Ryokan.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB