Vô đề 8

10 tháng 12, 2014 0 nhận xét
Đêm lạnh, một lò than
Có cụ già gầy guộc
Lưng còng, gậc gác bên
Lặng nhìn người qua lại

‘Ai vá xe, vá xe’
Tiếng rao như run rẩy
Gió lạnh thổi đỏ lò
Người đi qua vội vã...

Giữa đêm đông lạnh giá
Có ai vá xe không?
Bóng cụ già trơ trọi
Giữa đêm vắng mùa đông

Cửa nhà ai còn mở
Nhà ai còn đỏ đèn
Xin cho người chút ấm
Chút tình thương muộn màng...

   
BH 10/12/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB