Vô đề

9 tháng 1, 2019 2 nhận xét
Con thuyền đi qua
Để lại sóng
Đoàn tàu đi qua
Để lại tiếng
Đoàn người đi qua
Để lại bóng
Tôi không đi qua tôi
Để lại gì?

Văn Cao - 1967 

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB