Tháng Hai Có Ai Sinh Nhật?

1 tháng 2, 2017 6 nhận xét
1. Trần Thu Hương 3/2
2. Nguyễn Song Ngọc 4/2
3. Tạ Thu Hương 19/2
4. Lê Thu Hà 23/2
5. Trương Tiến Hưng 27/2
6. Nguyễn Tuấn Sơn 28/2

Ban Liên Lạc thân chúc các bạn một Sinh Nhật Vui Vẻ!
Các bạn 12cd chuẩn bị các lời chúc mừng nhé!

6 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB