Làm sao quên

24 tháng 2, 2017 2 nhận xét
Trên trời có nước Vong Xuyên*
Để quên đi hết tình duyên mặn nồng
Giá mà có được nước thần
Để không còn phải bần thần nhớ mong
Không cần rượu giải sầu chung
Không cần tránh mặt, không cần vờ quên
Cầu mong có nước Vong Xuyên
Để anh quên hết tình duyên với nàng
“Hỡi ai tát nước bên đàng”…
23/2/2017 
*Vong Xuyên có tên khác là nước Vong Tình, uống vào là quên đi hết sự tình đã qua.  

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB