DẤU CÂU

5 tháng 2, 2017 2 nhận xét

Em cầm lên dấu hỏi
Trượt chân dấu ngã nhào
Dấu chấm hồn trĩu nặng
Dấu huyền buồn làm sao
Vừa đắm say dấu sắc
Đã dấu phẩy úa tàn
Dấu ngoặc đơn, ngoặc kép
In hằn theo tháng năm
Dấu ba chấm lơ lửng
Buồn thảm dấu chấm than
Người để lại chấm hỏi
Ta hai chấm bẽ bàng…

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB