Anh Đức - Thơ

6 tháng 6, 2015 2 nhận xét
Chuyên gia ăn bám vợ con
Bia rượu vào giả vờ kêu ca phát
Hỡi em tuổi vẫn còn son
Mới chớm yêu thì cứ liệu thần hồn !
Rằng,
Đường gia đạo từ nay tôi mới hiểu
Dấn thân vô là phải chịu đàn bà
Là con đè cổ, vợ đè vai
Là thân sống không bằng thằng đi ở.
Tố Nữ ( em Tố Hữu )
Anh Đức 

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB