Bạn nhìn thấy chữ gì?

30 tháng 1, 2017 0 nhận xét


Ba chữ đầu tiên mà bạn thấy trong bảng này sẽ là một phần của năm 2017 của bạn đấy. Mình nhìn thấy 3 chữ: Peace (Bình An), Family (Gia Đình), và Health (Sức Khoẻ).
Còn bạn?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB