Đố vui

22 tháng 1, 2017 2 nhận xét
Một người khách đến quán ăn và lén ăn cắp 100 ngàn của chủ quán. Kẻ cắp sau đó gọi một phần ăn với giá 70 ngàn và sau đó trả tiền bằng 100 ngàn ăn cắp
Chủ quán thối lại 30 ngàn sau khi nhận tiền. Hỏi cuối cùng chủ quán mất bao nhiêu tiền? 30, 70, 100, 130, 170 hay 200?
12CD giải xem nào! Hihi


2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB