Suy ngẫm

17 tháng 1, 2017 0 nhận xét
Lão tử nói:
1. Thiên hạ đều biết tốt là tốt,
Thì đã có xấu rồi;
Đều biết lành là lành,
Thì đã có cái chẳng lành rồi
Bởi vậy,
Có với không cùng sanh,
Khó và dễ cùng thành,
Cao và thấp cùng chiều,
Giọng và tiếng cùng hoạ,
Trước và sau cùng theo

2. Vậy nên, Thánh nhân
Dùng "vô vi" mà sử sự,
Dùng "bất ngôn" mà dạy dỗ,
Để cho vạn vật nên mà không cản,
Tạo ra mà không chiếm đoạt,
Làm mà không cậy công,
Thành công mà không ở lại,
Bởi vì không ở lại
Nên không bị bỏ đi
Những điều trong thiên hạ xấu tốt, dài ngắn, sướng khổ, thị phi, thiện ác, ... đều do chính nó mà có. Có tốt phải có xấu, có lớn phải có nhỏ, có sướng ắt phải có khổ. Nó những cặp không thể tách rời. Kỳ thực gọi là tốt nghĩa là tốt hơn cái xấu, xấu là xấu hơn cái tốt.
Hiểu được chuyện để có một cuộc sống an vui, hạnh phúc!
ST (TVL)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB