Làm sao cầu an tốt nhất?

30 tháng 1, 2017 0 nhận xét
Nếu bạn muốn được bình an, hãy đem bình an chia sẻ cho mọi người. Nếu bạn muốn có được hạnh phúc, hãy đem hạnh phúc chia sẻ cho mọi người. Đừng chỉ nghĩ đến sự bình an và hạnh phúc của riêng mình. Đó là cách cầu an tích cực và lợi ích nhất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB