Lòng Biết Ơn

5 tháng 4, 2020 0 nhận xét
Sau khi một bệnh nhân 93 tuổi ở Ý trở nên tốt hơn trong bệnh viện, ông được bảo phải trả tiền cho máy thở trong một ngày, và ông già đã khóc. Bác sĩ khuyên anh đừng khóc vì hóa đơn. Những gì ông lão nói khiến tất cả các bác sĩ đều khóc.
Ông nói: "Tôi không khóc vì tiền tôi phải trả. Tôi có thể trả tất cả tiền." Tôi khóc vì tôi đã hít thở không khí của Chúa trong 93 năm, nhưng tôi không bao giờ trả tiền cho nó. Phải mất 5000f để sử dụng máy thở trong bệnh viện trong một ngày. Bạn có biết tôi nợ Chúa bao nhiêu không? Tôi đã không cảm ơn Chúa vì điều đó trước đây. "
Sự thật của tin tức không thể được xác minh, nhưng những lời của ông đáng để chúng ta suy ngẫm. Khi chúng ta hít thở không khí một cách tự do mà không bị đau đớn hay bệnh tật, không ai coi trọng không khí. Chỉ khi chúng ta vào bệnh viện, chúng ta mới có thể biết rằng ngay cả việc thở oxy bằng máy thở cũng phải trả tiền!
Trân trọng thời gian khi chúng ta có thể thở tự do ...
ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB