Ảnh cũ Sea Game 19

3 tháng 12, 2017 1 nhận xét


 Toàn các cầu thủ nổi tiếng của Seagame 19: Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Văn Sĩ, Hồng Sơn, Công Minh.. 
Có lạc 1 cầu thủ lạ của lớp mình. Đố mọi người biết là ai? 
Đáp án: Người có ngày sinh nhật hôm nay :D) 
Happy Birthday Bạn Trụ!

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB