Ý nghĩa chữ Nôm: Vợ Chồng

20 tháng 12, 2017 1 nhận xét
Vợ chồng chữ Hán là Phu Phụ 夫婦, tức là chồng vợ, tức là chữ chồng đi trước, chữ vợ theo sau.
Ngược lại, vợ chồng trong tiếng Việt mình, chữ vợ đi trước, chữ chồng theo sau.
Vợ trong chữ Nôm có một lối viết là 𡞕 tức bên trái là chữ nữ 女, bên phải là chữ bị 备. Bị 备 có nghĩa là chu đáo (tức săn sóc chu đáo). Mà trong chữ bị 备, ở trên là chữ tri 夂 có 1 nghĩa là chung 終, tức là cuối cùng gì cũng về tay mình, còn ở dưới là chữ điền 田 là ruộng vườn, tài sản. Như vậy chữ bị 备 có nghĩa là tài sản ruộng vườn sau này đều về tay vợ hết cả. Cho nên, trong tiếng Việt chữ Nôm của mình, vợ 𡞕 tức là người đàn bà mà mình sẽ giao hết tài sản ruộng vườn cho cả, là người đàn bà sẽ săn sóc chu đáo cho mình và nhà cửa, chứ không phải chỉ đem về làm heo mà đẻ, hoặc làm tôi tớ mà suốt ngày dưới bếp, hoặc chỉ bắt phải làm cho mình sướng cho riêng mình trong chuyện chăn gối. Bạn đọc chữ vợ 𡞕 trong Nôm, bạn thấy rõ ràng vợ trước nhất là một người đàn bà nắm gia sản, chứ không phải hàng chỉ tay năm ngón, nên vợ đúng là nội tướng, là người mình giao cả tính mạng cho. Còn bạn đọc chữ Quốc Ngữ vợ, thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được từ chữ sự thiêng liêng của chữ vợ. Bạn chỉ biết đại khái người ta nói vợ là thiêng liêng mà thôi.
Chồng trong chữ Nôm có một lối viết là 𫯳 tức bên trái là chữ trọng 重, bên phải là chữ 夫. Trọng 重 tức là coi trọng, phu 夫 tức chữ Hán là chồng. Mà trong chữ phu 夫, thì rõ ràng trên là chữ nhị 二 tức hai (số 2), dưới là chữ nhân 人 tức người. Vậy phu 夫 có nghĩa là có tới 2 người, nên bạn không thể chỉ biết có bạn, tức một người, đã mang chữ phu 夫 thì phải mang trọng trách lo cho vợ. Và trong chữ Nôm chồng, chữ phu 夫 đứng sau, chữ trọng 重 đứng trước, có nghĩa là ông bà mình chưa bao giờ cho phép người đàn ông mang tính gia trưởng cả, mà đáng lẽ đàn ông phải coi trọng chữ phu tức chồng. Do đó, người đàn ông ra đời tung hoành thiên hạ, cử sơn bạt đỉnh, nhưng về nhà là chồng, thì phải lo cho cả hai (gia đình), và người đàn ông mang trọng trách chữ phu là vậy.
Vậy học Nôm trước tiên là học lại đạo làm người của ông bà nước Việt mình, rồi sau đó học lại và hiểu rõ ý nghĩa của từng chữ Việt là gì. Hãy khoan nói đến chuyện làm văn hóa kinh thiên động địa, hay tự vỗ ngực đồm độp là mình biết tiếng Việt. Mà bạn hãy tự đặt bạn vào trường hợp mình xem, tức là bạn không ở Việt Nam, bạn ở Mỹ, mà ví dụ bạn có con và muốn dạy con tiếng Việt. Mà con bạn là đứa nhỏ ở Mỹ, khi nó hỏi bạn tại sao ông bà lại dùng chữ vợ chồng, mà không là nợ khùng :D). 
Thật quá uổng cho thế hệ mình lẫn các thế hệ mai sau ở Việt Nam, chỉ học Quốc Ngữ mà không học Nôm. Tiếng Việt thật giàu và đẹp.
ST 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB