Chúng ta đều có quyền thay đổi 'vận mệnh'

25 tháng 12, 2017 0 nhận xét
Tào Bân là một vị đại tướng triều Tống, công lao chinh chiến hiển hách. Có lần, Tào Bân gặp cao nhân Trần Đoàn - một người rất giỏi về tướng thuật. Ông ta xem tướng cho Tào Bân: “Ông thời niên thiếu được giàu sang phú quý, nhưng về già lại không có phúc. Vậy mỗi lần xuất binh ông nên đối xử khoan hồng, gieo chút phúc đức cho tuổi già”. Tào Bân nghe vậy, liền ghi nhớ.
Về sau, khi nhận lệnh chinh phạt Giang Nam, Tào Bân vì không đành lòng nhìn cảnh dân chúng lầm than nên đã giả bệnh, không chịu nhận lệnh. Bạn bè, tướng sĩ dồn dập đến hỏi thăm, Tào Bân trả lời: “Bệnh của ta không thuốc gì có thể chữa khỏi. Chỉ cần mọi người thành tâm thề nguyện rằng khi tiến đánh Giang Nam, không được giết một người nào, thì bệnh của ta tự nhiên có thể khỏi”.
Nghe xong lời nói của Tào Bân, tất cả mọi người đều dâng hương về trời, phát tâm thề nguyện đúng như vậy. Nào ngờ những lời của Tào Bân được lòng dân Giang Nam. Họ mang lương thực ra nghênh đón quân sĩ triều đình. Nhờ đó, không dùng võ lực mà vẫn giành được Giang Nam, bảo toàn hàng ngàn sinh mệnh.
Sau chiến thắng trở về, Tào Bân gặp lại Trần Đoàn, Trần Đoàn nói với ông: “Thật kỳ lạ! Mấy năm trước ta khẳng định là không có phúc khi về già. Nhưng bây giờ tướng mạo của ông đã thay đổi rồi, ánh kim quang hiện đầy trên khuôn mặt, nhất định có thể tăng thêm bổng lộc và kéo dài thọ mệnh, hậu phúc vô lượng”.
Quả nhiên, Tào Bân về già được hưởng phúc, sống an nhàn, thọ 69 tuổi, ông được phong là Tế dương quận vương. Con cái của ông đều là những tướng lĩnh nổi tiếng lẫy lừng, vinh hiển vô cùng.
ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB