Cười

21 tháng 12, 2017 1 nhận xét
Cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này.
Việc chú ý của bạn sẽ được chú ý.
Nhưng,
Xem xong chú ý này, xin hãy chú ý là đừng chú ý gì khác.
Mà, hãy chú ý quay lại sự chú ý cuộc sống của riêng mỗi người mình.
Chú ý này đến đây là hết chú ý!!!

ST

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB