Happy Thanksgiving Day!

23 tháng 11, 2018 0 nhận xét
Khi thực sự hạnh phúc, ta biết ơn sâu sắc.
Khi đã trải qua đau khổ, ta cảm nhận hạnh phúc sâu sắc hơn.
Khi trải qua sự thiếu thốn, ta có thể hiểu sự đầy đủ bằng trực giác.
Biết ơn từ lý luận về trách nhiệm và nghĩa vụ không bao giờ là lòng biết ơn thực sự.
Như một vòng tròn, lòng biết ơn đến từ cảm nhận hạnh phúc và cảm nhận hạnh phúc làm ta biết ơn, một cách tự nhiên. Nếu bạn không có lòng biết ơn, hãy tự hỏi điều gì làm cho bạn không hạnh phúc?
Lòng Biết Ơn là tên gọi khác của Tình Yêu. Cầu cho mỗi ngày đều là ngày Lễ Tạ Ơn của tất cả mọi người.
Happy Thanksgiving Day!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB