HAI MẶT

2 tháng 11, 2018 0 nhận xét
SỰ THẬT có 6 chữ,
GIẢ DỐI cũng 6 luôn.
Mặt trái và mặt phải,
Trắng đen ôi khó lường!
TÌNH YÊU có 7 chữ,
PHẢN BỘI cũng thế thôi.
Chúng là hình với bóng,
Rất dễ dàng đổi ngôi.
Chữ YÊU là 3 chữ
HẬN là ba, giống nhau.
Người say men Hạnh phúc,
Kẻ thành Lý Mạc Sầu.
BẠN BÈ có 5 chữ
KẺ THÙ đếm cũng năm.
Hôm nao lời ngọt mật,
Hôm nay chìa.. dao găm.
Từ VUI có 3 chữ
Tiếng SẦU cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.
Chữ KHÓC có 4 chữ,
CƯỜI cũng vậy, giống in.
Ai '' giòn cười, tươi khóc'',
Ấy cảm thọ nhận chìm.
Cuộc sống là hai mặt,
Giới tuyến một đường tơ.
Chấp nhận mà không vướng,
Nhẹ bước qua hai bờ.
- Thầy Thích Tánh Tuệ -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB