Nơi em là nhà

25 tháng 11, 2018 0 nhận xét

... [ N ơ i E m l à N h à ]
Nằm nghe gió sương..
Dẫu trần gian bao la đến đâu
Nơi Em là nhà 
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt Em khô
Ta yêu sai hay đúng ?
Còn thấy đ a u là còn t h ư ơ n g...
(Duy Ho)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB