Gương mặt ban tổ chức 4/1/2014

7 tháng 1, 2014 2 nhận xét
 Xa xa hai má đỏ hồng
Gần gần ấn tượng môi cong, mắt ngài... 
Bàn tay em giống.. con thoi
Đếm tiền mê mải, chẳng ngơi nửa giờ... 

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB