Ngày ấy xa rồi

20 tháng 1, 2014 2 nhận xét

Ngày ấy xa rồi
Em như Chìa Vôi
Kêu khan giọng hót
Mòn mỏi tìm đôi

Ngày ấy xa rồi
Em như con Sam
Lặn sâu xuống biển
Để tìm gặp chàng

Ngày ấy xa rồi
Em thành Dã Tràng
Một mình xe cát*
Khắc khoải xây thành

Thành xây lại xây
Thuỷ triều xoá vết
Em vẫn đợi anh
Âm thầm xe cát…

BH 20/1/2014
Tặng N.H.T.Thuỷ
(* Xe cát: Làm thành những viên cát tròn nhỏ)

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB