Xương Rồng - Tặng Ngọc Tú nhân SN

7 tháng 1, 2014 3 nhận xét


Xương rồng nở hoa trên cát
Sa mạc thiếu nước, khô cằn
Có loài hoa nào sống sót
Như nơi khắc nghiệt này không?

Cuộc sống phải đâu sa mạc
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Thì em hãy sống trọn vẹn 
Cho dù phải hoá xương rồng…

BH 7/1/2014

(Not every flower says Love, but a rose can.
Not every plant survives thirst, but a cactus can)

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB