Tặng Cua & Lửng - Mình và Nó

22 tháng 1, 2014 7 nhận xét

Mình ơi Nó có nhớ Mình?
Mình thì nhớ Nó, nhớ tình bạn xưa
Nó thì nhớ vụ mèo lừa
Bán, mua dăm vé Nó đưa Mình vào
Xem phim - chuyện nhỏ, tầm phào
Chính là ngồi cạnh thì thào.. Mình ơi!

Nó nay phiêu bạt khắp nơi
Bán buôn nốt cả cuộc đời phong ba
Bây giờ chẳng thể ở nhà
Cô đơn trong chính Nó, mà Mình ơi!
Thôi thì Mình đã ghép đôi
Thương thì cho chót, cho đời Nó yên  

Này đây còn lại ít tiền
Mình gửi Nó nhé, ra Giêng đón về… 

BH
21/1/2013 

7 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB