Ảnh đẹp

8 tháng 6, 2017 7 nhận xét
(Ảnh: Long Tồ - Bạn của Hoàng Hồng Giang)

Bình ảnh 1: Buồn
Muốn ra dòng chảy trôi xuôi
Mà sao khó quá, hỡi ôi cuộc đời
Dọc ngang đò chắn hết rồi
Muốn xuôi, mà ngược, cả đời lênh đênh ...


Bình ảnh 2: Vui
Lãng du là lão lái đò
Buông chèo an phận, lão chờ nước lên
Lão cười, rung bộ râu tiên
Ngắm nhìn trời đất, Chân Thiền là đây!
BH 2/6/2014


7 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    hôm nay mới biết Trụ có (em ) xem ảnh bình thơ rất giỏi hoan hô anh em nhà Trụ ,chăm vào blog Trụ nhé nhưng đừng chỉ có xem , đọc bài của em mình viết thoii nhé :-)!!!!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB