Năm Mới ..lục lại đồ cũ

10 tháng 2, 2016 5 nhận xét
 Có một thời cảm hứng với giấy mộc và mực đen. Viết. Vẽ. Xoá. Rồi lại viết, vẽ, xoá... 


5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB