Sẽ có một ngày

2 tháng 9, 2016 1 nhận xét
Sẽ có một ngày
Mắt không nhìn thấy nữa
Em sẽ nhìn bằng tai
Nếu tai không còn nghe thấy nữa
Em sẽ dùng chính tâm mình để biết
Để nhìn
Để thấy
Để thấu hiểu
Để yêu thương
Bởi mắt tai ấy vốn vô thường
Vì em biết
Anh sẽ luôn ở đó
Bên em
BH 1/9/16
(Hoạ bài 'Khoảng Trống' của VD)


1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB