Quà Tết

19 tháng 2, 2018 0 nhận xét
Hôm qua lên Chùa, nhận được quà Tết là bài thơ này :D)
Nghiệm:
Làm bất kỳ điều gì, cho dù là hay ho nhất thì cũng chỉ như bài thơ viết trên cát, sóng sẽ cuốn đi. Nên tốt nhất là không nên nhớ đến nữa. Thậm chí...
 Dù là ân hay oán
Dù là nhục hay vinh
Hạnh phúc hay đau khổ
Như bài thơ vô hình!
BH. 18/2/18

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB