Thơ Đối Tên Người

18 tháng 2, 2018 2 nhận xét
Mấy năm trước sinh nhật Thầy Viên Minh, mình có làm 1 bài đối thơ 'không không có có' (đọc trên xuống, dưới sang trái, rồi trái phải, phải lên trên) tặng Thầy. Nay mượn dạng thơ này, làm chơi 4 tên bạn quý 12CD nhân dịp Xuân về::D)


2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB