Happy Valentine's Day 14/2

14 tháng 2, 2018 1 nhận xét
"Nào có đâu nhiều, thời gian để yêu.." đó là lời bài hát bất hủ: The Time For Us (Thời Gian Cho Chúng Ta hay Romeo & Juliet).
Dù xa, hay gần, dù dài hay ngắn thì Tình Yêu vẫn luôn thật đẹp. Chúc cho các bạn dù có một nửa ngay bên cạnh hay không có thì cũng luôn được vui vẻ và được yêu thương thật nhiều!
Happy Valentine's Day!

(Chưa biết post nhạc tự chơi, mọi người tưởng tượng giai điệu vậy nhé.
Tặng cả nhà bản 'Love Is Blue' và 'The Time For Us'. <3) 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB