Sóng và Biển

12 tháng 6, 2016 7 nhận xét

Thầy dậy: “Sóng và biển
Đều là nước cả thôi ..”
Ta biết ta là sóng
Giữa mêng mang biển trời

Nếu sóng lặn sâu xuống
Sẽ biết mình là ai
Chẳng còn sóng, chỉ nước
Với êm đềm biển khơi

Nhưng nếu không làm sóng
Nước chẳng thể bốc hơi
Chẳng làm mây, mưa xuống
Giúp cây cối đâm chồi?

Thôi, cứ đổi thay đi
 Biến muôn hình vạn trạng
Cuối cùng nước cũng về
Cội nguồn kia rộng lớn...

Em muốn làm sóng không
Hay mãi làm hạt nước
Dưới đại dương sâu thẳm
Không bao giờ sóng xô?

BH 6/2012

7 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB