1. Bạn sẽ thấy tính cách thực của một người khi anh ta trở nên giàu có và quyền lực. Nếu anh ta vẫn khiêm tốn, lịch sự, và chú ý phép tắc, những phẩm chất này là một phần tự nhiên tính cách của anh.
2. Bạn sẽ biết một người đàn ông mạnh mẽ thông qua người mà anh ta ủng hộ. Anh ta sẽ đề xuất những người phản ánh đặc điểm của mình.
3. Bạn có thể hiểu biết về tính cách của một người giàu có bằng cách xem cách anh ta tiêu tiền – anh ta có giản dị như trước đây, anh ta tiêu tiền như thế nào, ở đâu, cho ai?
4. Một số người hứa hẹn rất nhiều, nhưng thực hiện rất ít – hành động mới thực sự quan trọng.
5. Bạn có thể nhận rõ tính cách của một người thông qua sở thích của anh ta.
6. Khi bạn lần đầu tiên gặp một ai đó, những gì anh ta nói hoặc làm không mang nhiều ý nghĩa. Sau khi quen biết trong một thời gian dài, có thể bạn sẽ thấy rằng suy nghĩ của anh ta khác xa so với trước đó. Coi chừng, thậm chí là trái ngược hoàn toàn, một người xấu tính!
7. Một số người nghèo, hoặc đến từ một gia đình nghèo. Nghèo không hẳn phản ánh tính cách của một ai đó; nếu anh ta sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đạt được một lợi thế nhỏ thì rất đáng để bạn quan ngại.
8. Đừng quan tâm nếu một số người có địa vị xã hội thấp hơn; phẩm giá là quan trọng hơn. Nếu anh ta có thể duy trì phẩm giá của mình, anh ấy có một nhân cách tốt.
(Yi Ming)