Suy Ngẫm

30 tháng 6, 2016 1 nhận xét
Work is only a part of life. But work is life only when done in mindfulness. Otherwise, one becomes like the person who lives as though dead.
Công việc là một phần của cuộc sống. Nhưng công việc chính là cả cuộc sống chỉ khi được làm trong chánh niệm. Nếu không một người sẽ không thực sự được gọi là sống. 
Thích Nhất Hạnh

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB