Vô Đề 7

29 tháng 4, 2018 5 nhận xét

Vì biết sóng mãi xa bờ
Sóng đưa bất cứ con đò ra khơi
Thuyền thì đâu chỉ một thôi
Cũng như sóng sẽ nâng niu mọi thuyền
Xin làm bờ cát thật hiền
Ngày ngày nghe sóng, đêm đêm vỗ bờ…
BH 28/1/2014 

5 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Lửng ơi, ý Tâm ở đây nói là "kệ chúng mày, muốn làm sóng hay làm thuyền thì kệ, bà là bà không xuống nước đâu, say sóng lắm". haha.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB