HƯƠNG THÁNG BA

28 tháng 3, 2016 3 nhận xét

                                                              Chủ Nhật trước về quê
                                                              Trời bụi mưa, se lạnh
                                                              Mở cửa xe bước xuống
                                                              Ngạt ngào hương bưởi, cau
                                                              Chao ôi là nỗi nhớ
                                                              Chín năm xưa vọng về
                                                              Tay nâng nhành hoa bưởi
                                                              Hoa đây!...Người ở đâu?
                                                                                   (ST)

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB