Bản nhạc tối: Windmills Of Your Mind (Cối Xay Gió Của Tâm Trí)

26 tháng 5, 2016 0 nhận xét

Bài này mình đã được nghe từ nhỏ, giai điệu thì nhớ mãi, mà đến giờ mới hiểu được ý nghĩa triết lý của nó: Vòng tròn của cuộc sống, giống như cối xay gió của tâm trí, không có bắt đầu, không có kết thúc...
"..Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning
On an ever-spinning reel

As the images unwind
Like the circles that you find
In the windmills of your mind..

When you knew that it was over
Were you suddenly aware
That the autumn leaves were turning
To the color of her hair?"

Mình tạm dịch 1 đoạn:
"..Như vòng tròn xoắn ốc
Bánh xe trong bánh xe
Không bao giờ kết thúc 
Không bao giờ bắt đầu

Giống như những hình ảnh
Trong vòng quay cuộc đời 
Mà bạn vừa tìm được 
(là) Cối xay gió tâm người

Khi tất cả qua rồi
Bạn bất ngờ nhận thấy
Mùa thu mang lá vàng
Vào màu tóc cô ấy..."
(Connie Evingson) 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB