Đừng Bao Giờ

27 tháng 5, 2016 1 nhận xét
(Có người bạn share bài này, thấy hay hay nên post vào đây nhé).
Never say 'I love you'
If you don't really care
Never talk of feelings
If they aren't really there

Never hold my hand
If you mean to break my heart
Never say forever
If you ever plan to part

Never look into my eyes
If you are telling me a lie
Never say hello
If you think you'll say goodbye

Never lock up my heart
If you don't have the key
(Unknown)

Mình tạm dịch:
Đừng bao giờ nói 'yêu..' bạn nhé
Nếu bạn không thực sự quan tâm
Đừng bao giờ nói về tình cảm
Mà bạn chưa thực sự trải lòng

Đừng bao giờ nắm tay tôi chặt
Nếu sẽ làm cho trái tim đau
Đừng bao giờ nói rằng 'mãi mãi'
Nếu bạn có kế hoạch rời nhau...

Đừng bao giờ nhìn tôi, vào mắt
Nếu những lời bạn nói dối lòng
Đừng bao giờ chào tôi nhé bạn
Nếu biết rằng có lúc quay lưng
(Và)
Đừng bao giờ khoá tim tôi lại
Nếu bạn không có chìa..hỡi ai!

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB