Suy Ngẫm

8 tháng 5, 2016 0 nhận xét
(photo Phung Vuong)
Tùy thuận theo hoàn cảnh
Không buộc theo ý mình
Giữ tâm không giữ cảnh
Tâm bình, cảnh cũng bình

(Thích Minh Niệm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB