Cười

24 tháng 5, 2016 3 nhận xét
Nguyễn P.T sang Mỹ gặp Obama và hỏi:
"Ông làm sao mà điều hành được một chính phủ hiệu quả như thế?"
Obama trả lời:
"Rất đơn giản, ngài chỉ cần được vây quanh bởi những người thông minh".
Nguyễn P.T lại hỏi:
"Thế làm sao ông biết được ai là người thật sự thông minh?"
Obama trả lời: "cũng dễ thôi, ông chỉ cần đố họ câu hỏi thông minh", nói xong đoạn nhấn nút yêu cầu tiếp tân mời John McCain vô...
Hai phút sau John McCain vô và nói:
"Thưa Tổng thống, ngài gọi tôi".
Obama hỏi
"Hãy cho tôi biết, John McCain, ba mẹ của ông có đứa con, nó không phải anh em của ông, không phải chị em của ông, vậy nó là ai?"
John McCain trả lời: "Thưa ngài, đó là tôi".
Obama trả lời: "Chính xác! Rất tốt".
-Nguyễn P.T trở về nước và kêu Nguyễn T.D vào hỏi:
"Chú D, cha mẹ chú có đứa con, nó không phải anh em của chú, cũng không phải chị em của chú, nó là ai?
Nguyễn T.D trả lời: "Em cũng chưa chắc, em sẽ trả lời sau".
Nguyễn T.D họp hết nội các lại và hỏi câu hỏi đó mà không ai trả lời được... Hỏi vòng vòng không xong, cuối cùng ở nhà vệ sinh Nguyễn T.D gặp Ngô Bảo Châu và hỏi:
"Thầy Châu, có thể trả lời tôi, cha mẹ thầy có đứa con mà nó không phải anh em thầy, nó cũng không phải chị em thầy, thế nó là ai?"
Ngô Bảo Châu trả lời:"Dễ mà! đó là tôi".
Trở lại gặp Nguyễn P.T, Nguyễn T.D nói hớn hở:
"đó là Ngô Bảo Châu",
Nguyễn P.T tức giận chồm tới vỗ vào đầu Nguyễn T. D và thét to:
"Đồ ngu! là John McCain!"
Nguồn FB Thanh Lan.

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB