Chùm phóng sự ảnh (tập 3): Thăm Chùa Bửu Long

11 tháng 9, 2017 4 nhận xét
Trên đường đi VT, đoàn ghé Bửu Long xem được bộ sưu tập xá lợi và dự lễ cúng dường.


Đặc biệt, đoàn được gặp và diện kiến trụ trì chùa, và là người đứng đầu phái Nam Tông ở Việt nam: Hoà Thượng Thích Viên Minh, được nghe Thầy giảng về 'duyên bạn bè'.

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB