Viên Không Ký Sự (2)

23 tháng 9, 2017 0 nhận xét
Xanh
Rừng xanh, cây lá cũng xanh
Mây xanh, trời cũng xanh xanh mầu trời
Biếc xanh một cội đâm chồi
Mặt hồ xanh thẳm, gương soi tâm mình

Thấy 
Có người tu trẻ trình pháp Thầy:
“Tâm còn động loạn làm sao đây?”
Thầy cười: “Con đang tu tập tốt
Cứ THẤY thế thôi, sẽ ra ngay!”

 Kinh Pali 
Mỗi từ, mỗi chữ như lời hát
Trong veo, cao vút tựa bài ca
Tiếng trầm, tiếng bổng như chim hót
Tâm lành, trong vắt tiếng Kinh xa…

Quét sân 
Này con kiến vàng 
Ẩn dưới lá bàng 
Chạy đi kiến nhé 
Ta quét thu sang 

Xuân qua, hạ tới 
Thu rồi lại đông 
Bàng bao nhiêu lá 
Bao giờ quét xong?

Tự Sự
Tham đắm đời này còn sao dứt
Tội nghiệp, quả, nhân, cứ trập trùng
Thấy ra sáng tỏ trong lặng lẽ
Nhẹ bước từ đây, chân thấy Chân!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB