Khi đời chưa khép lại...

27 tháng 11, 2015 2 nhận xét
(viết tiếp...)

Khi đời chưa khép lại
Đừng trốn tránh sự đời
Dù khổ đau vô hạn
Cũng phải vượt qua thôi

Khi đời chưa khép lại
Dù lầm lỗi đã từng
Vẫn còn con đường nhỏ
Đón đợi từng bước chân

Lúc nào cũng ở đó
Một tình thương vô bờ
Là vòng tay ấm áp
Là ân cần, sẻ chia 

Khi đời chưa khép lại
Nhìn lại, làm được gì?
Những gì tốt gắng giữ
San sẻ niềm vui đi

Đời người còn ngắn lắm
Chẳng thể biết bao lâu
Khi đời chưa khép lại
Xin đừng làm đau nhau...


BH 26/11/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB